10 būtiski padomi ilgstošai un ienesīgai mūzikas karjerai